Προσθετική

  • Επένθετα/υπερένθετα

  • Στεφάνη/γέφυρα μεταλλοπορσελάνης

  • Στεφάνη/γέφυρα ολοκεραμική

  • Μερικές/ολικές κινητές οδοντοστοιχίες

  • Επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις

 

 

Στο ιατρείο μας, παρέχονται όλα τα ήδη των αποκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πλέον αισθητικών, ώστε οι ασθενείς μας να λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή οδοντιατρική υπηρεσία.

 

Το σχέδιο θεραπείας διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού.

Καλέστε μας