Ενδοδοντία (Απονευρώσεις)

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) αποσκοπεί στη θεραπεία των νόσων του πολφού και στην πρόληψη ή θεραπεία των νόσων των περιακρορριζικών ιστών.

Ο πολφός βρίκεται στο κέντρο του δοντιού και περιέχει αγγεία και νευρικές απολήξεις. Σε δόντια με βαθιές τερηδόνες, εκτεταμένες αποκαταστάσεις, ρωγμές, μικροκατάγματα, ο πολφός μπορεί να μολυνθεί λόγω βακτηριδιακής εισβολής και να νοσήσει. Κατά τη διαδικασία φλεγμονής του πολφού, ο ασθενής πολλές φορές εμφανίζει συμπτώματα όπως πόνο και οίδημα. Συμπτώματα επίσης μπορούν να εμφανιστούν και σε μεταγενέστερα στάδια κατά την επέκταση της φλεγμονής όταν ο πολφός έχει ήδη νεκρωθεί και πλέον φλεγμαίνουν οι ιστοί γύρω από το ακρορρίζιο του δοντιού. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ενδεδειγμένη θεραπεία είναι η ενδοδοντική θεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η οποία ξεκινά μετά την τοπική αναισθησία ώστε να είναι μια ανώδυνη για τον ασθενή διαδικασία, αφαιρούνται οι τερηδονισμένοι ιστοί, γίνεται διάνοιξη της πολφικής κοιλότητας και αποκτάται πρόσβαση στο σύστημα των ριζικών σωλήνων. Επειδή οι νόσοι του πολφού αλλά και των περιακρορριζικών ιστών είναι μικροβιακής αιτιολογίας, στόχος είναι η εξάλειψη του μικροβιακού παράγοντα. Έτσι οι σωλήνες απολυμαίνονται με χημικά μέσα και καθαρίζονται μηχανικά ,με ειδικά μικροεργαλεία, και εμφράσσονται με το υλικό που ονομάζεται γουταπέρκα ώστε να εμποδιστεί η επαναμόλυνσή τους.  

Καθοριστική σημασία για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα είναι η τοποθέτηση κατάλληλης αποκατάστασης στη μύλη του δοντιού. Τα περισσότερα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια λόγω της εκτεταμένης απώλειας οδοντικής ουσίας χρειάζονται αποκατάσταση με στεφάνη (θήκη) ή επένθετα/υπερένθετα ώστε να καλυφθούν τα φύματά τους και με αυτό των τρόπο να προστατευθούν από μελλοντικά κατάγματα τα οποία ενδεχομένως να οδηγήσουν στην απώλεια του δοντιού.

Σε περιπτώσεις ύπαρξης αποτυχημένης ενδοδοντικής θεραπείας και ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε περιστατικού, μπορεί να εφαρμοστεί συντηρητική επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας, χειρουργική ενδοδοντία (ακρορριζεκτομή) ή και συνδυασμός των δυο μεθόδων, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση της συντηρητικής επανάληψης της θεραπείας αφαιρούνται τα υπάρχοντα εμφρακτικά υλικά, γίνεται εκ νέου καθαρισμός και απολύμανση και σε δεύτερο στάδιο επανέμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων.

Κατά την εφαρμογή της τεχνικής της ακρορριζεκτομής, αποκόπτονται τα τελευταία 3 χιλιοστά της ρίζας, οι σωλήνες καθαρίζονται τοπικά με ειδικά ρύγχη υπερήχων και εμφράσσονται με κάποιο βιοσυμβατό υλικό.

Στο ιατρείο μας εφαρμόζονται οι κανόνες και οι τεχνικές της σύγχρονης ενδοδοντίας: μεγέθυνση με τη χρήση του οδοντιατρικού μικροσκοπίου, απομόνωση, ψηφιακή ακτινογραφία, ειδικά ενδοδοντικά ρύγχη υπερήχων, μηχανοκίνητα μικροεργαλεία για αποτελεσματική και ασφαλή επεξεργασία και των πλέον κεκαμμένων σωλήνων και 3D έμφραξη του συστήματος των ριζικών σωλήνων με System B και Obtura.

Καλέστε μας