Οδοντικά Εμφυτεύματα – Στοματική Χειρουργική

Εμφυτεύματα- οστικά/ουλικά μοσχεύματα

Τα οδοντικό εμφύτευμα κατασκευάζεται από τιτάνιο, το οποίο είναι βιοσυμβατό υλικό, και τοποθετείται χειρουργικά στο οστό των γνάθων, ώστε να υποκαταστήσει ρίζα δοντιού που λείπει. Έχει όψη βίδας, και επάνω του συγκολλάται η στεφάνη που υποκαθιστά τη μύλη του ελλείποντος δοντιού.

 

Σε περιπτώσεις που τα φυσικά δόντια έχουν χαθεί πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα με συνέπεια να έχει προκύψει απορρόφηση του οστού και ατροφία των ούλων, θα χρειαστεί να προστεθούν οστικά ή και ουλικά μοσχεύματα (πριν ή ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του/των εμφυτεύματος/εμφυτευμάτων) για να υποκαταστήσουν τους χαμένους αυτούς ιστούς.

Το σχέδιο θεραπείας για τέτοιου είδους επεμβάσεις είναι απόλυτα εξατομικευμένο και προκύπτει μετά από ανάλογες διαγνωστικές απεικονιστικές εξετάσεις και προσεκτικό σχεδιασμό, με γνώμονα τις ανάγκες του ασθενή.

 

  • Χειρουργική εξαγωγή
  • Εξαγωγή έγκλειστου/ημιέγκλειστου φρονιμήτη
  • Βιοψίες- αφαίρεση ογκιδίου
  • Χειρουργική επιμήκυνση κλινικής μύλης

 

Το ιατρείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένο Στοματικό Χειρουργό για περιστατικά που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

Καλέστε μας