Οδοντιατρικό Μικροσκόπιο (Microscopic Dentistry)

Η χρήση του οδοντιατρικού μικροσκοπίου αποτελεί την απόλυτη καινοτομία στη σύγχρονη οδοντιατρική.

 

Το οδοντιατρικό μικροσκόπιο είναι ένα ισχυρό εργαλείο που ενισχύει σημαντικά την ακρίβεια των οδοντιατρικών διαδικασιών. Ας εμβαθύνουμε στις δυνατότητές του:

 

Μεγέθυνση και Οπτικοποίηση:

Το μικροσκόπιο παρέχει 40 φορές μεγαλύτερη οπτική ακρίβεια από το γυμνό μάτι και 20 φορές περισσότερες οπτικές πληροφορίες από τις παραδοσιακές οδοντιατρικές λούπες.

Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου μπορούμε  να δούμε περίπλοκες λεπτομέρειες που διαφορετικά θα ήταν ανεπαίσθητες, όπως μικροσκοπικές ρωγμές, κρυμμένοι σωλήνες στις ρίζες των δοντιών και ανεπαίσθητες παραλλαγές των οδοντικών ιστών.

Αυτή η βελτιωμένη οπτικοποίηση βοηθά στη διάγνωση, την προετοιμασία, την εφαρμογή και την ολοκλήρωση των οδοντιατρικών εργασιών. 

 

Ενδοδοντικές θεραπείες («Απονευρώσεις»):

Για τους ενδοδοντολόγους, το μικροσκόπιο είναι ανεκτίμητο εργαλείο για την πραγματοποίηση  των ενδοδοντικών θεραπειών.

Επιτρέπει την ακριβή πλοήγηση σε δόντια με περίπλοκη ανατομία στο σύστημα των ριζικών σωλήνων τους.

Το μικροσκόπιο βοηθά στον εντοπισμό κρυμμένων σωλήνων που αποφράσσονται από ασβεστοποίηση, στην αφαίρεση παλιού υλικού έμφραξης σε περιπτώσεις επαναλήψεων αποτυχημένων θεραπειών και στην παράκαμψη εμποδίων που μπορεί να βρίσκονται στο σύστημα των ριζικών σωλήνων.

Επιπλέον, βοηθά στην επιδιόρθωση των διατρήσεων και στον εντοπισμό ρωγμών και καταγμάτων που είναι αόρατα με γυμνό μάτι.

 

Επανορθωτική Οδοντιατρική:

Κατά την εκτέλεση επεμβάσεων αποκατάστασης (όπως σφραγίσματα ή στεφάνες), οι υψηλότερες μεγεθύνσεις ενισχύουν την ορατότητα.

Χάρη στο μικροσκόπιο μπορούμε  να προετοιμάσουμε με ακρίβεια τις επιφάνειες των δοντιών, ελαχιστοποιώντας τη πιθανότητα να προκληθεί φθορά στα γειτονικά δόντια και τον συνδετικό ιστό.

Τα ενσωματωμένα φώτα υψηλής έντασης στο μικροσκόπιο φωτίζουν τις δυσδιάκριτες περιοχές.

 

Γενική Οδοντιατρική:

Πέρα από την ενδοδοντία, το μικροσκόπιο έχει βρει εφαρμογές σε διάφορες οδοντιατρικές ειδικότητες.

Έχει καταστεί απαραίτητο για τον εντοπισμό των σωλήνων, την εκτίμηση της βλάβης των δοντιών και τη διευκόλυνση των χειρουργικών επεμβάσεων.

Από την εισαγωγή του το 1953, το οδοντιατρικό  μικροσκόπιο έχει φέρει επανάσταση στην οδοντιατρική, ωθώντας την οπτικοποίηση σε κορυφαίο επίπεδο.

Συμπερασματικά , το οδοντιατρικό μικροσκόπιο μας δίνει τη δυνατότητα να εκτελούμε περίπλοκες διαδικασίες με απαράμιλλη ακρίβεια, με τελικό αποτέλεσμα την παροχή οδοντιατρικών εργασιών εξαιρετικής ποιότητας και αναμφίβολα οφέλη για τους ασθενείς μας.»

Καλέστε μας